Koarica  
Ukupno komada: 0
Ukupna cijena: 0,00kn
Naslovna -> Kontakt

Vinoteka

MIVA Galerija vina
Ulica grada Vukovara 56a
10 000 Zagreb

tel: 01/6156-760
galerijavina@miva.com.hr


Buffet Jadranka
Ulica grada Vukovara 56a
10 000 Zagreb

tel: 01/6113-518


Veleprodaja

Miva d.o.o.
Ulica grada Vukovara 56a
10 000 Zagreb

tel: 01/6156-763, 01/6170-714
fax: 01/6156-796
mob: 099/6170-714
info@miva.com.hr

OIB: 57236952892
MB: 1236075
IBAN: HR48 2500009 1101008172

 

Mohor trgovina d.o.o.
Ulica grada Vukovara 56a
10 000 Zagreb

tel: 01/6156-763, 01/6170-714
fax: 01/6156-796
mob: 099/6170-714
info@mohortrgovina.hr

OIB: 58438443371
MB: 0716987
IBAN: HR70 2500009 1101008164
 

Ime i prezime:  
Tvrtka:  
Telefon:  
E-mail*:  
Sigurnosni kd*:  
Poruka*:  
 

Osobe za kontakt:
Gordan Mohor - direktor, gordan.mohor@mohortrgovina.hr
Vlado Šušak - direktor, vlado.susak@miva.com.hr
Jasna Mohor - direktor, jasna.mohor@mohortrgovina.hr
Tomislav Tuen - izvršni direktor, tomislav.tuden@mohortrgovina.hr
Dubravko Vancaš - prodajni predstavnik, dubravko.vancas@miva.com.hr
Tomislav Frko - prodajni predstavnik, tomislav.frcko@mohortrgovina.hr
Slavka Ardali - raunovodstvo, slavka.ardalic@miva.com.hr
Andreja Aboud - narudbe vina, andreja.aboud@mohortrgovina.hr
Stjepan Brli - narudbe vina, stjepan.brlic@miva.com.hr
Vlado Marievi - voditelj skladišta, vlado.maricevic@mohortrgovina.hr
Hrvoje Antoli - voditelj bistroa Jadranka, hrvoje.antolic@miva.com.hr
MIVA Galerija vina VUKOVARSKA (Ulica grada Vukovara 56a) - vinoteka, galerijavina@miva.com.hr, 01/6156-760
MIVA Galerija vina TESLINA (Teslina 11) - vinoteka, vinoteka.teslina@miva.com.hr, 01/4824-392